Курс призначений для студентів 1 курсу навчально-наукового інституту морського бізнесу спеціальності "Туризм".

Курс складається з чотирьох модулів. Модуль 1 − "Елементи аналітичної геометрії", модуль 2 − "Елементи математичного аналізу", модуль 3 − "Випадкові події", модуль 4 − "Випадкові величини".

В модулі 1 вивчаються елементи вищої алгебри та аналітичної геометрії на площині.

В модулі 2 вивчаються границі та похідні, інтегральне числення та його застосування. 

В модулі 3 вивчаються випадкові події та обчислення їх імовірностей. 

В модулі 4 вивчаються дискретні та неперервні випадкові величини та їх характеристики. 

Мета. Ознайомити студентів з основними розділами перелічених модулів. Навчити їх застосовувати методи математичних досліджень у практичній діяльності. Розвивати логічне мислення при розв’язанні математичних задач. Складати математичні моделі.

Завдання. Надання студентам знань з основ вищої та прикладної математики. Прищепити уміння і навички для міцного, повноцінного і свідомого засвоєння знань, окреслених навчальною програмою. Ціль викладання даної дисципліни полягає в озброєнні студентів тими знаннями, уміннями та навичками, які вони могли б використати у своїй повсякденній практичній діяльності.

Автори курсу:

Григор'єв Юрій Олександрович − кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики, фізики та астрономії Одеського національного морського університету,

Соколовська Галина Володимирівна − старший викладач тієї ж кафедри.

Зворотний зв'язок − форум.

Рецензент − завідувач кафедрою математики, фізики та астрономії Одеського національного морського університету, професор Андронов Іван Леонідович.

Робоча програма

Карта курсу