Автор курсу: ст. викладач каф. "ЕСЕ і ЗА" Машін Володимир Миколайович

Дистанційний курс "Суднові комп’ютери та комп’ютерні мережі" розроблений згідно з робочою програмою з дисципліни «Суднові комп’ютери та комп’ютерні мережі», розробленої на кафедрі "ЕСЕ і ЗА"

Мета курсу:

- сформувати у студента необхідний фундамент знань про суднові комп’ютерні мереживі і телекомунікаційні технології. Набуття навичок самостійного вивчення окремих тем дисципліни і рішення типових задач. Не менш важливим у цьому зв'язку являється вміння самостійно працювати з літературою й технічною документацією, розуміти роботу мереж і телекомунікаційних технологій..


В результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати:

- основні поняття суднових комп'ютерних мереж: типи, топології, методи доступу до середовища передачі;
- апаратні компоненти комп'ютерних мереж та принципи пакетної передачі даних,
поняття мережевої моделі;
- протоколи: основні поняття, принципи взаємодії, відмінності і особливості поширених протоколів, установка протоколів в операційних системах.

Вміти:

- організовувати і конфігурувати комп'ютерні мережі;

- будувати та обслуговувати суднові комп'ютерні мережі;

- ефективно і використовувати апаратні і програмні компоненти комп'ютерних мереж при вирішенні різних завдань;

- встановлювати і налаштовувати параметри протоколів.

Рецензент: завідуючий кафедрою "ЕСЕ і ЗА" проф. Яровенко В.О.

Робоча програма

Карта курсу

Зворотній зв'язок: mashin@onmu.odessa.ua

Владимир Николаевич Машин

Автор курсу: ст. викладач каф. "ЕСЕ і ЗА" Машін Володимир Миколайович

Дистанційний курс "Електроніка і схемотехніка" розроблений згідно з робочою програмою з дисципліни «Електроніка і схемотехніка», розробленої на кафедрі "ЕСЕ і ЗА"

Мета курсу:

- сформувати у студента необхідний фундамент знань про напівпровідникові прилади, аналогові пристрої, тобто навчити студентів на базі отриманих ними знань та вмінь розв'язувати певні технічні питання, враховуючи сучасні вимоги. Не менш важливим у цьому зв'язку являється вміння самостійно працювати з літературою й технічною документацією, розуміти фізику процесів;

- сформувати у студента необхідний фундамент знань про цифрові пристрої, тобто навчити студентів на базі отриманих ними знань та вмінь розв'язувати певні технічні питання, враховуючи сучасні вимоги. Не менш важливим у цьому зв'язку являється вміння самостійно працювати з літературою й технічною документацією, розуміти фізику процесів.

В результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати:

- теоретичні дані про напівпровідникові приладі, побудову і принцип роботи аналогових пристроїв;

- теоретичні дані про логічні пристрої, побудову і принцип роботи цифрових
пристроїв.
.

Вміти:

- виявляти несправності в аналогових пристроях, проектувати аналогові пристрої.
- виявляти несправності в цифрових пристроях, проектувати цифрові пристрої.
.

Рецензент: завідуючий кафедрою "ЕСЕ і ЗА" проф. Яровенко В.О.

Робоча програма

Карта курсу

Зворотній зв'язок: mashin@onmu.odessa.ua

Автор курсу: асистент каф. СЕУ та ТЕ Сініцин Андрій Миколайович , andrniksin@gmail.com

  Мета та завдання навчальної дисципліни

Курс “Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатації” (“Суднові ДВЗ та їх експлуатація”) ставиться до числа фахових дисциплін, досліджуваних студентами за фахом 7.100302 “Експлуатація суднових енергетичних установок”.

Мета вивчення курсу - дати студентам необхідні теоретичні знання про дійсні робочі процеси й устрої суднових ДВЗ, системах їх обслуговуючих, а також прищепити практичні навички в проектуванні, іспиті й експлуатації суднових ДВЗ.

Завдання  - У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

- загальні зведення про судновий ДВЗ;

- устрій двигунів і основних вузлів;

- теорію робочого процесу, наддуву, газообміну в циліндрі двигуна;

- основні правила технічної експлуатації й іспити ДВЗ;

- основні вимоги до суднових ДВЗ по зниженню забруднення навколишнього середовища;

- основні вимоги охорони праці при проектуванні й експлуатації суднових ДВЗ;

- основні процедури по підготуванню до роботи суднової дизельної установки;

- виявлення технічних несправностей у роботі суднових ДВЗ і заходи для їхнього усунення;

- принципи, що потрібно додержуватися при виконуванні машинної вахти.

вміти:

- виконувати тепловий розрахунок, розрахунок процесів газообміну двотактного дизеля, динамічний і міцностний розрахунки;

- проводити регулювання суднових ДВС у холодному стані і під час експлуатації;

- проводити теплотехнические іспити дизеля з наступним аналізом отриманих результатів;

- використовувати спеціальну літературу при рішенні практичних питань проектування й експлуатації суднових ДВС;

 - виконувати основні процедури, пов'язані з експлуатацією (підготуванню дизеля до запуску, обслуговування дизеля під час експлуатації, припинення дизеля) на базі дизелів машинного залу кафедри СЕУ та ТЕ ОНМУ;

Програма цілком відповідає вимогам Міжнародної Конвенції і кодексу по стандарті підготування, сертифікації і виконуванню вахти для моряків 1978 р. із поправками 1995 р. та ІМО - моделі курсу 7.04 «Вахтовий механік».

Рецензент : завідуючий кафедрою

«Суднові енергетичні установки та технічна експлуатація»

проф. Варбанець Роман Анатолійович

Рабочая программа

Карта курса

Автор курсу: асистент каф. СЕУ та ТЕ Сініцин Андрій Миколайович , andrniksin@gmail.com  

  Мета та завдання навчальної дисципліни

Курс “Суднові двигуни внутрішнього згоряння ” (“Суднові ДВЗ ”) ставиться до числа фахових дисциплін, досліджуваних студентами за фахом 6.051201 «Суднобудування та океанотехніка».

Мета вивчення курсу - дати студентам необхідні теоретичні знання про дійсні робочі процеси й устрої суднових ДВЗ, системах їх обслуговуючих, а також прищепити практичні навички в проектуванні, іспиті й експлуатації суднових ДВЗ.

Завдання  - У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

- загальні зведення про судновий ДВЗ;

- устрій двигунів і основних вузлів;

- теорію робочого процесу, наддуву, газообміну в циліндрі двигуна;

- основні правила технічної експлуатації й іспити ДВЗ;

- основні вимоги до суднових ДВЗ по зниженню забруднення навколишнього середовища;

- основні вимоги охорони праці при проектуванні й експлуатації суднових ДВЗ;

- основні процедури по підготуванню до роботи суднової дизельної установки;

- виявлення технічних несправностей у роботі суднових ДВЗ і заходи для їхнього усунення;

- принципи, що потрібно додержуватися при виконуванні машинної вахти.

вміти:

- виконувати тепловий розрахунок, розрахунок процесів газообміну двотактного дизеля, динамічний і міцностний розрахунки;

- проводити регулювання суднових ДВС у холодному стані і під час експлуатації;

- проводити теплотехнические іспити дизеля з наступним аналізом отриманих результатів;

- використовувати спеціальну літературу при рішенні практичних питань проектування й експлуатації суднових ДВС;

 - виконувати основні процедури, пов'язані з експлуатацією (підготуванню дизеля до запуску, обслуговування дизеля під час експлуатації, припинення дизеля) на базі дизелів машинного залу кафедри СЕУ та ТЕ ОНМУ;

Рецензент : завідуючий кафедрою «Суднові енергетичні установки та технічна експлуатація»

проф. Варбанець Роман Анатолійович

Рабочая программа

Карта курса

Курс розробив старший викладач кафедри "Технічне обслуговування і ремонт суден" Одеського національного морського університету Потравко Сергій Анатолійович

з автором курсу можно зв`язатися за електронною адресою: tors.nnimf@gmail.com, або за допомогою форуму

Рецензент курсу доцент, к.т.н., завідувач кафедри "Технічне обслуговування і ремонт суден" Одеського національного морського університету Никифоров Юрій Олександрович

Мета: «ISO та управління якістю» – є дисципліна, яка відкриває перед студентами основні етапи будівництва системи якості, що регламентується вимогами більшості країн міжнародної спільноти, має на меті формування знань та навичок практичного застосування різноманітних систем управління якістю.

Завдання курсу: Завданнями курсу є ознайомлення студентів із міжнародною організацією із стандартизацією ISO, її нормативними документами, вивчення прийомів і методів міжнародних систем управління якістю.

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати: основні схеми та міжнародні системи управління якістю, основи міжнародної системи стандартизації з впливом на сучасну систему управління якістю. 

Вміти: орієнтуватись  в сучасних схемах та структурах управління якістю на різних етапах створення виробництва; обслуговування та утилізації сучасної продукції; здійснювати розробку заходів до сучасного управління якістю; використовувати міжнародні стандарти ISO при створенні сучасних структур підприємств.

Робоча програма дисципліни

Карта курсу