Автор курсу:

доцент кафедри інженерних конструкцій та водних досліджень, к.геог.н. Андреєвкька Г.М.

Рецензент: звідувач кафедри ІКВД, доц. Безушко Д.І.

Зворотній зв'язок: форум новин курсу; e-mail : Skype: 

Дистанційний курс "Оцінка впливу будівництва на навколишнє середовище" (ОВБнаНС) розроблено згідно з робочою програмою з дисципліни Оцінка впливу будівництва на навколишнє середовище.

Мета навчальної дисципліни  «Оцінка впливу будівництва на навколишнє середовище» є ознайомлення  студентів з основними екологічними проблемами сучасності, із застережливою системою захисту довкілля від антропогенної діяльності людини, навчити визначати передбачуваний збиток навколишньому середовищу в результаті   будівництва..

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинний

знати: основні екологічні проблеми сучасності; шляхи вирішення екологічних проблем;  доцільності  та  технічної  можливості здійснення    захисту  об’єктів  будівництва  від негативного антропогенного впливу;   прийняття принципових інженерних  рішень  щодо  зниження антропогенного тиску на навколишне середовище у процесі будівництва ната внаслідок експлуатації об’єктів  будівництва .

 вміти:  аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;    визначити збиток навколишньому середовищу у грошовому еквіваленті та дати рекомендації щодо зниження негативного антропогенного впливу на навколишне середовище.

Автор курсу:  

доцент кафедри інженерних конструкцій та водних досліджень, к.геог.н. Андреєвкька Г.М.

Рецензент: звідувач кафедри ІКВД, доц. Безушко Д.І.

Зворотній зв'язок: форум новин курсу; e-mail : Skype: 

Дистанційний курс "Екологія портів і акваторій" (Екологія ПА) розроблено згідно з робочою програмою з дисципліни Екологія портів і акваторій.

Мета навчальної дисципліни  «Екологія портів і акваторій» є ознайомлення  студентів з основними екологічними проблемами сучасності, із застережливою системою захисту довкілля від антропогенної діяльності людини, навчити визначати передбачуваний збиток водному середовищу в результаті  гідротехнічного будівництва на морському узбережжі.

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинний

знати: основні екологічні проблеми сучасності; шляхи вирішення екологічних проблем;  доцільності  та  технічної  можливості здійснення    захисту  об’єктів гідротехнічного будівництва та акваторій порту від негативного антропогенного впливу;   прийняття принципових інженерних  рішень  щодо  зниження антропогенного тиску на водне середовище у процесі будівництва на морському узбережжі та внаслідок експлуатації водних шляхів. 

вміти:  аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;  визначити клас ґрунтів днопоглиблення та встановити міру їх негативного впливла на водне середовище;  визначити збиток водному середовищу у грошовому еквіваленті та дати рекомендації щодо зниження негативного антропогенного впливу на водне середовище.