Мета навчальної дисципліни  - ознайомити студентів з сучасними методам проектування енергоефективних споруд та діючими нормативними документами. Ці методи проектування базуються на засадах будівельної теплотехніки, що є також предметом вивчення.          

З урахуванням сучасних вимог до інженерної справи, у рамках курсу,  прищеплюються навички використання програмного забезпечення за допомогою якого виконується підготовка креслень та розрахунки енергоефективних споруд.  Це дозволяє виконувати курсове та дипломне проектування на високому професійному рівні та використовувати надані знання у майбутній виробничій діяльності.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен:    

Знати: базові принципи проектування та експлуатації енергоефективних споруд; основи теплового проектування огороджувальних елементів конструкцій; основні складові та інтерфейс програмного забезпечення, яке можна використовувати для розробки енергоефективних будівель; порядок підготовки креслень у 3D вимірі; основні вимоги до підготовки креслень згідно державних норм.

Вміти: виконувати теплотехнічний розрахунок елементів конструкцій; підготувати енергетичний паспорт споруди; створювати відповідні креслення цивільних та промислових будівель.

Автор курсу: доцент кафедри Інженерні конструкції і водні дослідження АДАМЧУК Микола Васильович.

Рецензент : завідуючий кафедрою Інженерні конструкції і водні дослідження Безушко Деніс Іванович.

Зворотній зв'язок: новинний форум курсу

Робоча програма

Карта курсу

Автор курсу:

доцент кафедри інженерних конструкцій та водних досліджень, к.геог.н. Андреєвкька Г.М.

Рецензент: звідувач кафедри ІКВД, доц. Безушко Д.І.

Зворотній зв'язок: форум новин курсу; e-mail : Skype: 

Дистанційний курс "Оцінка впливу будівництва на навколишнє середовище" (ОВБнаНС) розроблено згідно з робочою програмою з дисципліни Оцінка впливу будівництва на навколишнє середовище.

Мета навчальної дисципліни  «Оцінка впливу будівництва на навколишнє середовище» є ознайомлення  студентів з основними екологічними проблемами сучасності, із застережливою системою захисту довкілля від антропогенної діяльності людини, навчити визначати передбачуваний збиток навколишньому середовищу в результаті   будівництва..

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинний

знати: основні екологічні проблеми сучасності; шляхи вирішення екологічних проблем;  доцільності  та  технічної  можливості здійснення    захисту  об’єктів  будівництва  від негативного антропогенного впливу;   прийняття принципових інженерних  рішень  щодо  зниження антропогенного тиску на навколишне середовище у процесі будівництва ната внаслідок експлуатації об’єктів  будівництва .

 вміти:  аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;    визначити збиток навколишньому середовищу у грошовому еквіваленті та дати рекомендації щодо зниження негативного антропогенного впливу на навколишне середовище.

Автор курсу:  

доцент кафедри інженерних конструкцій та водних досліджень, к.геог.н. Андреєвкька Г.М.

Рецензент: звідувач кафедри ІКВД, доц. Безушко Д.І.

Зворотній зв'язок: форум новин курсу; e-mail : Skype: 

Дистанційний курс "Екологія портів і акваторій" (Екологія ПА) розроблено згідно з робочою програмою з дисципліни Екологія портів і акваторій.

Мета навчальної дисципліни  «Екологія портів і акваторій» є ознайомлення  студентів з основними екологічними проблемами сучасності, із застережливою системою захисту довкілля від антропогенної діяльності людини, навчити визначати передбачуваний збиток водному середовищу в результаті  гідротехнічного будівництва на морському узбережжі.

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинний

знати: основні екологічні проблеми сучасності; шляхи вирішення екологічних проблем;  доцільності  та  технічної  можливості здійснення    захисту  об’єктів гідротехнічного будівництва та акваторій порту від негативного антропогенного впливу;   прийняття принципових інженерних  рішень  щодо  зниження антропогенного тиску на водне середовище у процесі будівництва на морському узбережжі та внаслідок експлуатації водних шляхів. 

вміти:  аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;  визначити клас ґрунтів днопоглиблення та встановити міру їх негативного впливла на водне середовище;  визначити збиток водному середовищу у грошовому еквіваленті та дати рекомендації щодо зниження негативного антропогенного впливу на водне середовище.