Автор курсу: Котенко Олег Васильович, старший викладач кафедри "Безпека життєдіяльності, екологія та хімія".

Рецензент: доцент кафедри БЖДЕіХ  Хотін Сергій Юрійович.

Зворотній зв'язок: новостний форум.

Дистанційний курс розроблено на підставі Типової навчальної програми нормативної дисципліни “Охорона праці в галузі” для вищих навчальних закладів

Конспект лекцій з дисципліни схвалено кафедрою "Безпека життєдіяльності, екологія і хімія" 20.06.2013 р. (протокол № 8).

Мета курсу: сформувати у майбутніх фахівців-суднобудівників умінь для  забезпечення  ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці.

Галузь праці, яка розглядається, характеризується різноманітними і складними виробничими процесами, а в деяких виробництвах умови праці несприятливі. Не дивлячись на постійне удосконалення технологічних процесів на виробництві, застосування сучасних засобів індивідуального захисту, введення в дію нових стандартів з охорони здоров’я і безпеки праці, рівень виробничого травматизму і професійної захворюваності  в галузі залишається ще високим. Захист працівників від професійних і виробничих ризиків, підвищення рівня промислової безпеки залишається пріоритетним напрямком в державній політиці в галузі охорони праці.

Робоча програма

Карта курсу

Курс розробив доцент кафедри "Технічне обслуговування і ремонт суден" Одеського національного морського університету 

Потравко Сергій Анатолійович

 

з автором курсу можно зв`язатися за електронною адресою: tors.nnimf@gmail.com, або за допомогою форуму

Рецензент курсу доцент, к.т.н., професор ОНМУ завідувач кафедри "Технічне обслуговування і ремонт суден" Одеського національного морського університету

Никифоров Юрій Олександрович

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:  «Забезпечення якості та сертифікація продукції» – є дисципліною, яка допомагає студентам орієнтуватися у великій кількості стандартів, сертифікатів та іншої нормативної документації, котра спрямована на забезпечення якості продукції. Ця дисципліна має на меті формування знань та навичок практичного застосування оптимально обґрунтованих дій, які спрямовані на постійне удосконалення сучасної забезпеченості якості.

Завдання курсу:  є ознайомлення студентів з комплексним, системним підходом реалізації неймовірно забезпеченим стандартами та сертифікатами звичайної продукції.

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:  основи технічного забезпечення контролю якості; організаційні дії, спрямовані на забезпечення якості; інструменти і методи контролю якості; порядок атестації виробництва та технічний нагляд за ним; загальні правила, схеми та порядок проведення сертифікації.

вміти: орієнтуватись в технічному законодавстві та нормативних документах, використати правила, схеми та порядок проведення сертифікації продукції, вибирати механізм сертифікації.

Робоча програма навчальної дисципліни

Рекомендована література