Курс розробив доцент кафедри "Технічне обслуговування і ремонт суден" Одеського національного морського університету 

Мартинов Лев Валеріянович

 

з автором курсу можно зв`язатися за електронною адресою: tors.nnimf@gmail.com, або за допомогою форуму

Рецензент курсу доцент, к.т.н., професор ОНМУ завідувач кафедри "Технічне обслуговування і ремонт суден" Одеського національного морського університету

Никифоров Юрій Олександрович

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета

Метою навчальної дисципліни є засвоєння студентами технології ремонту корпусних конструкцій, суднових устроїв, валопроводів і гребних гвинтів, суднових машин і механізмів, суднових систем  і трубопроводів, електроустаткування суден.

Завдання

Студенти, слухаючи лекції, повинні проводити самостійну роботу з літературою, що рекомендована для вивчення дисципліни.

Теоретичний матеріал повинен закріплюватися під час проведення лабораторних і практичних робіт.

За результатами вивчення дисципліни студент повинен:

знати: технологічні процеси, які вивчаються по темах дисципліни, організацію ремонту суден, судноремонтні підприємства, суднопідйомні споруди;. 

вміти: читати креслення, робити ескізи і креслення суднових конструкцій, розробляти технології їх ремонту та технологічні креслення і схеми у курсовому проекті.

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичне забезпечення