Автор курсу:

Доцент кафедри теоретичної і прикладної механіки, к.т.н.

Олейніков  Віталій Васильович.

Дистанційний курс  Опір матеріалів.

Рецензент: завідувач кафедри ТПМ  проф. Гришин А.В.

Зворотній зв’язок: форум новин курсу; e-mail:

Курс розроблено на базі робочої програми, складеної на кафедрі ТПМ для студентів,що навчаються за спеціальністю 135 «Суднобудування».

Курс  опору матеріалів є основою для вивчення більшості загально інженерних і спеціальних дисциплін при підготовці інженерів. У цьому курсі вивчаються всі основні принципи і методи розрахунків елементів конструкцій і споруд на міцність, жорсткість і стійкість, а також розглядаються фізичні властивості конструкційних матеріалів, на основі яких виводяться умови міцності і жорсткості.

Мета викладання дисципліни - підготовка фахівців, які володіють сучасними методами розрахунку елементів конструкцій і здатних виконати наступні види професійної діяльності: проектно-конструкторську, дослідницьку, виробничо-технологічну.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:  методи визначення опорних реакцій; методи побудови епюр внутрішніх силових факторів в балках; методи визначення геометричних характеристик плоских перетинів; формули для напружень при різних випадках навантаження стержня; методи визначення переміщень для плоских балок і рам.

Вміти:  визначати види опору і внутрішні силові фактори, напруги, деформації та переміщення; оцінювати напружений стан в небезпечній точці і вибирати метод оцінки міцності; визначати раціональну форму перерізу, що забезпечує найменшу матеріаломісткість; підбирати матеріал, що забезпечує міцність і надійність роботи конструкції, її мінімальну вартість і вагу; оцінити і проаналізувати результати, отримані шляхом інженерних розрахунків.

Робоча програма