Автор курсу

старший викладач "Кафедри теорії та проектування корабля ім. проф. Ю. Л. Воробйова" Дрига Марина Віталіївна

 

Зворотній зв'язок: форум новин курсу, e-mail: ridermarina@rambler.ru, профіль у соціальній мережі "В Контакте": https://vk.com/id50882472

Дистанційний курс "Інженерна та комп’ютерна графіка" складен у відповідності до робочої програми з дисципліни "Нарисна  геометрія, інженерна та комп’ютерна  графіка", що розроблена сумісно кафедрами "Інженерні конструкції та водні дослідження" і "Кафедра теорії і проектування корабля ім. проф. Ю. Л. Воробйова"

Мета курсудати майбутнім спеціалістам в галузі суднобудування теоретичні та  практичні знання та навички, які необхідні для виконання і читання креслень.

У результаті вивчення матеріалу цієї дисципліни  студент повинен

знати:

- правила побудови стандартних видів аксонометричних проекцій;

правила побудови простих і складних розрізів;

- правила побудови різьбових з’єднань

 

вміти:

- виконувати креслення деталей в системі трьох площин проекцій і  аксонометричні проекції;

- вказувати розміри та іншу необхідну інформацію на технічних кресленнях згідно діючим стандартам;

- користуватися графічним редактором AutoCad для виконання технічних креслень.

Рабоча програма "Інженерна графіка"