Учебное пособие подготовлено доктором технических наук, профессором Шибаевым Александром Григорьевичем,

кандидатом экономических наук, доцентом Сильванской Галиной Николаевной

Автор курсу - Вільшанюк Марина Сергіївна, старший викладач кафедри "Комерційне забезпечення транспортних процесів".

Рецензент: зав. кафедрой "Комерційне забезпечення транспортних процесів", д. е. н., професор Онищенко Светлана Петрівна

Обратний зв'язок: форум курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є митні операції з вантажем на морському транспорті та інших видах транспорту, зв’язок учасників морських перевезень з митницею, особливості застосування митних режимів до вантажу, що прибуває в порт, взаємозв’язок між митною вартістю та умовами доставки  вантажу

Метою викладання навчальної дисципліни «Митно-транспортні операції» є надання знань про технології митних операцій з вантажем в порту, на морському транспорті і на транспорті взагалі.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи навичок:- визначення технології митного контролю та оформлення вантажу, особливостей митного контролю та оформлення вантажу в контейнері і порожнього контейнера;- визначення порядку митного контролю морських суден;- визначення зв'язки між методом нарахування митної вартості вантажу та умовами доставки вантажу;- визначення митних режимів для вантажу, переміщуваного через порт;- роботи з документами, які необхідні для митного контролю та оформлення вантажу;- визначення митних платежів за переміщення вантажу через митний кордон, в тому числі через порт.

Карта курса

Робоча програма

Автор курса - Поддубная Наталия Николаевна,  старший преподаватель кафедры "Системный анализ и логистика"

В курсе «Логистика» рассматривается теоретическая база логистики и методы обоснования решения по оптимизации логистических процессов. На рассмотрение выносятся следующие вопросы и задачи:

 •  получение теоретических знаний относительно содержания логистики, задач и функций логистики;
 •  изучение факторов развития логистики, предпосылок развития логистики;
 •  понимание экономического эффекта от логистики;
 • особенностей учета логистических издержек на всем пути продвижения материального потока;
 •  определение понятия логистических систем и их элементов
 •  характеристика материальных потоков в логистической системе;
 •  изучение общих методы решения логистических задач, моделирования в логистике;
 • получение теоретических знаний по логистики снабжения (сущность, задачи, задача выбора поставщика, система поставок «точно в срок» в закупочной логистике);
 • получение теоретических знаний по логистики производственных процессов;
 •  получение теоретических знаний по логистики распределения товаров;
 • получение теоретических  и практических знаний по управлению запасами в логистических системах;
 • определение функций складов в логистических системах;
 •  получение теоретических знаний о роли транспорта в логистических системах.